Pirueta Editorial

La mejor selección de libros gratis en español

Busca tu libro....

Hemos encontrado un total de 38 libros disponibles para descargar
Estudios sobre teatro medieval

Estudios sobre teatro medieval

Autor: Josep Lluís Sirera Turó

Número de Páginas: 244

Es publiquen en aquest volum una sèrie de comunicacions sobre el teatre medieval de la península Ibèrica que es van presentar en el XI Colloquium de la Société Internationale pour l'Étude du Théâtre Médieval (Elx, 2004). s'hi s'examina el ric i complex panorama del teatre medieval peninsular des de diversos angles: des de la teatralitat folklòrica i l'espectacularitat cerimonial als textos dramàtics escrits en la frontera entre l'Edat Mitjana i el Renaixement; des del teatre de tema religiós al de tema profà. La pluralitat d'aproximacions metodològiques a aquesta matèria enriqueix substancialment el volum, ja que hi podem trobar des d'estudis que relacionen la matèria teatral amb les arts plàstiques fins als que plantegen les fronteres entre el teatre i altres manifestacions literàries, singularment la poesia.

La mujer: de los bastidores al proscenio en el teatro del siglo XVI

La mujer: de los bastidores al proscenio en el teatro del siglo XVI

Autor: Irene Romera

Número de Páginas: 338

El present volum recull les intervencions que vint-i-un especialistes en teatre espanyol, italià i francès del segle XVI, van presentar en el Simposi Internacional que, amb el mateix títol d'aquesta obra, va tenir lloc al novembre de 2010 en la Universitat de València. Des d'una perspectiva pluridisciplinar i amb metodologies diverses, s'analitzen en elles diversos aspectes de la presència de la dona en el teatre d'aquest segle: des de la intervenció de les dones en les representacions teatrals del període, al seu paper com a mecenes i com a receptores privilegiades d'aquestes representacions. El conjunt dels estudis ací reunits ofereix, doncs, un panorama múltiple, apassionant i suggestiu del paper jugat per la dona i els personatges femenins en el teatre del segle XVI, un segle, sens dubte, crucial per a la construcció del teatre europeu modern.

Del texto a la iconografía

Del texto a la iconografía

Autor: Alicia Álvarez Sellers

Número de Páginas: 416

La comprensió del teatre de l'inici de l'època barroca en la seua dimensió espectacular, a través de l'anàlisi de documents figuratius conservats a Espanya entorn d'aquest moment, constitueix el nucli d'aquesta investigació sobre iconografia teatral, aspecte tan imprescindible com demorat en la història del teatre espanyol. Per a examinar la relació entre iconografia i literatura, s'ha procedit a l'elaboració d'un mètode d'anàlisi del document iconogràfic teatral inspirat en la tradició teòrica italiana de l'estudi iconològic de la imatge dramàtica, que es posa en pràctica per mitjà d'un enfocament novament interdisciplinari. l'obra presenta imatges teatrals inèdites, analitza amplis repertoris artístics i aprofundeix en tot allò que la pròpia imatge requereix per a ser entesa: context històric, antecedents gràfics, simbologia, indumentària, corpus literaris i fins i tot planimetria.

Relación entre los teatros español e italiano: siglos XVI-XX

Relación entre los teatros español e italiano: siglos XVI-XX

Autor: Irene Romera

Número de Páginas: 180

Els historiadors dels teatres espanyol i italià s'han mostrat tradicionalment poc proclius a establir ponts que permeten els estudis comparatius entre dos teatres tan rics i complexos, més enllà d'algunes èpoques (el segle XVI) o autors concrets (Goldoni, Pirandello). I, tanmateix, es tracta de dues tradicions dramàtiques que presenten punts de contacte al llarg de pràcticament tota la seua història. L'època medieval, la renaixentista... però també els segles XVIII i XIX o el moment present, ens ofereixen exemples d'això. Exemples que no sempre s'han estudiat amb la profunditat deguda ni han estimulat, en la mesura que es mereixen, línies d'investigació conjuntes. Per sort, la situació està experimentant un canvi en sentit positiu: projectes d'investigació presentats en diverses universitats espanyoles i italianes i reunions internacionals, com el Simposi les Actes del qual ací s'editen, són la millor prova de l'esperançador futur que viuen els estudis sobre les relacions entre ambdós teatres.

Del teatro del Misteri al misterio del teatro

Del teatro del Misteri al misterio del teatro

Autor: Lluís Quirante , Luis Quirante Santacruz

Número de Páginas: 328

Els estudis de Luis Quirante reunits en aquest volum constitueixen un detingut i apassionant recorregut sobre el Misteri d’Elx (el seu text, la seua història, la seua esplendorosa posada en escena) i sobre els complexes problemes que la dramatúrgia medieval ha plantejat als estudis teatrals contemporanis. Ofereix també bona part de les crítiques escrites per la revista El público, de la que fou corresponsal a Roma mentre impartia classes a l’Institut Espanyol de Cultura i en la Università de la Sapienza, així com algunes reflexions sobre el teatre valencià de la darrera dècada. Tots ells tradueixen la triple condició que ell sempre reivindicà en les seues investigacions: la curiositat de l’estudiós, la pertinença màgica de l’iniciat i la fascinació de l’enamorat.

Poesía, teatro y juego cortesano

Poesía, teatro y juego cortesano

Autor: José Luis Canet , Amparo Felipo , Pasqual Mas , Evangelina Rodríguez , Francisco Javier Vellón

Número de Páginas: 468

Este volumen incluye una serie de textos inéditos reunidos por José de Castellví, marqués de Villatorcas y procedentes del Archivo Histórico Nacional. Editados y ampliamente estudiados, suponen una valiosa aportación para el conocimiento de la actividad literaria y teatral de la nobleza valenciana de finales del siglo XVII entre el declive del barroco y el saber preilustrado. Poemas, justas, vejámenes académicos e, incluso, una extensa composición postridentina atribuible a Calderón de la Barca, acompañados de piezas teatrales (un auto sacramental en el que el mito prometeico se interpreta en una densa intertextualidad teológica o un popular baile entremesado) y un más que curioso "Libro de los oráculos de Urganda" evidencian el ocaso de una nobleza foral que pugnaba por mantener su prestigio y poder en términos de una cultura erudita, teatral y de juego cortesana.

Aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua

Aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua

Autor: María José Coperías , Jordi Redondo , Julia Sanmartín

Número de Páginas: 384

El tratamiento de la lengua oral en los manuales de francés para españoles / Castellví, Josefa Ma. / - Variantes comunicativas para el trabajo con la escritura en inglés / Coello Tissert, Juana Lidia / - La corrección de errores como proceso interactivo en el aula : reflexiones teóricas desde la perspectiva contrastiva alemán-español / Ferrer Mora, Hang / - Hacia una formación lingüística integral en la enseñanza del español como L2 / García Valle, Adela y Ricós, Amparo / - Las unidades fraseológicas del español : una propuesta metodología para la enseñanza de las locuciones en la clase E.L.E / Gómez Molina, José R. / - La destreza auditiva dentro de un marco interactivo / Jáuregui Ondarra, Kristi / - Variación lingüística en la adquisición de una segunda lengua / Martín Viaño, Ma del Mar / - La categoría verbal del tiempo : problemas de adquisición en francés como lengua extranjera / Olivares Pardo, Ma Amparo / - Un enfoque didáctico de la fraseología española para extranjeros / Ruiz ...

El desafío de la cultura moderna

El desafío de la cultura moderna

Autor: Marc Baldó Lacomba , Ana M. Botella Nicolás

Número de Páginas: 252

La Segunda República brilla en la memoria democrática de los ciudadanos gracias a su esfuerzo por desarrollar políticas de libertad e igualdad. Una parte importante de estas se centraron en la cultura, frente por el que, conscientes de su importancia, se apostó con decisión para ganar el porvenir y la transformación de la vida. Esta obra analiza la experiencia de la ciudad de Valencia en este ámbito a través de múltiples campos: el educativo, la creación artística, las artes gráficas, el teatro, el cine, las fallas, las bandas de música, el café musical o el concierto sinfónico. A la música se le ha dado especial énfasis. El Grup dels Joves, integrado por cinco compositores, se propuso aunar el arte popular del país con la vanguardia, desafiando herencias y rutinas. Este impulso de futuro también lo asumieron creadores y profesionales de las diversas manifestaciones culturales, que se plantearon superar estancamientos, rutinas y tópicos para contribuir a la construcción de la modernidad y la universalidad cultural. En este estudio de la realidad cultural de aquellos días, han participado profesores de las universidades de Valencia y Politécnica de Valencia,...

La cultura en la Universitat de València: 1985-2019

La cultura en la Universitat de València: 1985-2019

Autor: Irene Liberia Vayá

Número de Páginas: 450

Con motivo del XX Aniversario del Centre Cultural La Nau y del 520 de la Universitat de València, este libro recoge la historia de su actividad cultural entre 1985 y 2019. Toma como punto de partida la aprobación de sus Estatutos, que supusieron el inicio de su andadura democrática y autónoma, y que ya la definían como una institución difusora de cultura en el seno de la sociedad. Para cumplir con esta misión, la Universitat de València ha desarrollado innumerables iniciativas y programas en el terreno de las artes escénicas, la literatura, el cine, la música, las exposiciones, la cultura científica, el debate público o el patrimonio cultural. Esta obra recoge, por primera vez en un único volumen, el camino recorrido en cumplimiento de la que constituye una de sus principales funciones: el desarrollo de una cultura crítica transformadora de la realidad social y favorecedora de la convivencia democrática, plural y en igualdad.

La Regenta

La Regenta

Autor: Leopoldo Alas

Número de Páginas: 988

Edición de la más importante y conocida obra de Leopoldo Alas Clarín, en la que el autor reflexiona sobre los más profundos problemas humanos y sobre el vasto panorama social que, a partir de la descripción de la sociedad ovetense, resume el de toda España.

Últimos libros y autores

Libros reeditados